Van der Hoeven Advies & Financieel Management
Sitemap | English 

Werkwijze

Geen enkele opdracht is hetzelfde. Inlevingsvermogen, creativiteit en vakmanschap zijn daarom essentieel. Ons doel is dan ook om allereerst tot een goede 'klik' te komen. Dit kan vrijblijvend in een persoonlijk gesprek worden getoetst, waarin we ondermeer beoordelen of ervaring en vakbekwaamheid overeenkomen met de eisen en wensen die u als opdrachtgever heeft.

Iedere opdracht start, wat ons betreft, met een goed gesprek. Dit is nodig om absolute helderheid te verkrijgen over de exacte probleemstelling en/of opdracht. Aan de hand van deze verkregen informatie, inclusief het gewenste tijdpad, ontvangt u een uitgewerkte offerte met daarin vastgelegd: de probleemstelling, opdrachtformulering, randvoorwaarden evenals het aantal te investeren uren plus bijbehorende kostenopgave.

Nadat de opdrachtbevestiging voor akkoord is getekend door de opdrachtgever is de opdracht een feit en kan gestart worden met de uitvoering. Deze werkwijze garandeert dat u, als opdrachtgever, nooit voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Iedere opdracht wordt projectmatig afgewikkeld en uitgevoerd in een gestructureerde methode voor effectief projectmanagement. Uw bedrijfsdoelstelling zal in een klant-leveranciers klimaat, na een beheerste opstart en een professionele uitvoering, gerealiseerd worden.

Gedurende een opdracht houden wij u graag op de hoogte van de voortgang. Korte communicatielijnen zijn daarbij essentieel. Op deze wijze kunnen ook aanvullende wensen worden doorgenomen die mogelijkerwijs uit de opdracht voortvloeien. Een project eindigt met een eindevaluatie.

De werkwijze typeert zich tenslotte door een zo kort mogelijke duur van iedere opdracht. Doelstelling is dat ieder project binnen het tijdsbestek van 1 jaar zal zijn voltooid. Waar nodig zal aansluiting en/of samenwerking met andere organisaties op het gebied van interim- en projectmanagement tot stand worden gebracht. Uiteraard na overleg met en instemming van u als opdrachtgever.

Gemaakt door Frank Wijnants