Van der Hoeven Advies & Financieel Management
Sitemap | English 

Diensten

Van der Hoeven Advies & Financieel Management heeft zich gespecialiseerd in het verzorgen van interim management, organisatieadvies en financieel management. Voor vraagstukken op het gebied van financieel beheer, managementrapportages en de inrichting van uw administratieve organisatie kunnen overeenkomsten aangegaan worden. De opdrachten kunnen, afhankelijk van de aard en tijdsduur, op verschillende manieren ingevuld worden.

Consultancy
U neemt als ondernemer in de dagelijkse praktijk veel beslissingen. Wanneer u daarbij behoefte heeft aan een second opinion, een objectieve mening van een ter zake deskundige buitenstaander, kan Van der Hoeven Advies & Financieel Management een klankbord voor u zijn. Op ad-hoc basis wordt na een kort onderzoek een analyse opgesteld en in de vorm van een helder advies aan u gerapporteerd. Geen dure adviezen verwerkt in dikke rapporten maar directe actie en communicatie waarbij wij ook niet terugdeinzen om zelf flink de handen uit de mouwen te steken.

Interim management
Wanneer een financieel manager in uw organisatie weg valt en daarmee een belangrijk deel van uw management informatie stagneert, zal de vacature snel ingevuld moeten worden. Van der Hoeven Advies & Financieel Management geeft tijdelijk invulling aan deze management functie zodat in alle rust naar een geschikte nieuwe funktionaris gezocht kan worden. Zo bent u verzekerd van continuering van de informatiestroom binnen uw organisatie.

Verander management
Verandering gaat vrijwel altijd gepaard met weerstand. Er is veel energie voor nodig om deze weerstand te doen afnemen en om te zetten in bereidwilligheid. Het intensief beheersen van veranderingstrajecten is een voorwaarde voor het slagen hiervan. Daarbij speelt aandacht voor de M(enslijke)-faktor een belangrijke rol. Van der Hoeven Advies en Financieel Management creŽert door een heldere, eerlijke aanpak een klimaat waarin alle medewerkers van uw organisatie zich bereid verklaren de veranderingen uit te voeren.

Crisis management
In tijden dat het uw onderneming niet voor de wind gaat en er drastische maatregelen nodig zijn om de zaak weer op orde te krijgen, kan Van der Hoeven Advies & Financieel Management, vanuit een onafhankelijke positie, een helder en objectief noodplan opstellen en dit slagvaardig en doeltreffend uitvoeren. Er zullen knopen moeten worden doorgehakt en pijnlijke beslissingen genomen moeten worden om het voortbestaan van uw onderneming zeker te stellen.

Gemaakt door Frank Wijnants