Van der Hoeven Advies & Financieel Management
Sitemap | English 

Visie

U wordt als ondernemer de laatste jaren vaker geconfronteerd met een steeds sneller veranderende omgeving. Het rendement van uw onderneming komt meer en meer onder druk te staan als gevolg van veranderende wet- en regelgeving, toenemende concurrentie en veeleisende klanten.

U weet alles van de inhoudelijke aspecten van uw werk; de operationele kant van de zaak kent voor u geen geheimen. U neemt als ondernemer beslissingen waarbij financiën een belangrijke rol spelen. U wordt meer en meer afgerekend op basis van bedrijfskundige en financiële resultaten van uw onderneming. Optimaal sturen en het realiseren van goede bedrijfsresultaten vereist echter ook een goed inzicht in financiën.

Maar door de hektiek en dynamiek binnen uw onderneming heeft u wel eens het gevoel niet helemaal “in control” te zijn. De achteraf zorgvuldig gerapporteerde cijfers bevestigen niet uw verwachtingen. U heeft behoefte aan managementinformatie waarmee u “de zaak” volledig in de grip heeft; waarmee u kunt sturen en waarmee u goede resultaten kunt realiseren.

Missie

“Excellente dienstverlening vanuit het perspectief van de ondernemer”

Onze focus is gericht op het ondersteunen van directie en management bij de verwerking en interpretatie van management informatie. Heldere analyses vertalen uw financiële gegevens naar de praktijk van uw onderneming. Concrete (re)akties om het bedrijfsresultaat gunstig te beïnvloeden worden in overleg vastgesteld.

Een professioneel controlling en management informatie systeem is één van de middelen waar een onderneming gebaat bij is. Daarnaast vinden wij dat het management, en de controller, zich vooral moet richten op de toekomst van de organisatie. De rapportage van werkelijke gegevens heeft dan ook primair tot doel het plan voor de toekomst te verbeteren.

Met andere woorden: wat een onderneming nodig heeft, is een op alle niveaus toegesneden rapportage van relevante cijfers. Geen uitgebreide overbodige cijferbrij, maar gegevens die u en uw management herkennen en begrijpen hoe deze tot stand zijn gekomen. Informatie waar iedereen achter staat en die gebruikt wordt om tot nog betere resultaten te komen.

Passie

Van der Hoeven Advies & Financieel Management staat voor het overdragen, aan ondernemers en managers, van kennis en vaardigheden over het realiseren van doelen en goede financiële resultaten met behulp van cijfers. En wil hiermee het gevoel creëren dat alles onder controle is.

Gemaakt door Frank Wijnants